Wat is een goed gebed voor het gezin?

Wat is het beste gebed voor een gezin?

Lieve God, geef ons wijsheid om de beste keuzes te maken voor ons gezin. Geef ons genade om op u te vertrouwen, zelfs als we geen onmiddellijke antwoorden zien. Geef ons hoop om door te gaan ondanks de omstandigheden om ons heen. Wij danken u voor het horen en beantwoorden van ons gebed.

Hoe bid je een gezinsgebed?

Gebed: Beste hemelse Vader, we danken u voor uw eeuwige liefde. Wij danken u dat wij door uw liefde in staat zijn om van anderen te houden. We bidden dat u ons wilt helpen om aardig voor elkaar te zijn en elkaar genade, vergeving en begrip te tonen. Help ons om de liefde te delen die je zo genereus met ons hebt gedeeld.

Wat zegt de Bijbel over bidden voor je gezin?

Jezus heeft gezegd: ‘Bid in uw gezin tot de Vader, altijd in mijn naam, dat uw [echtgenoten] en uw kinderen gezegend mogen worden’ (3 Nephi 18:21). Als je als gezin bidt, kan de Heilige Geest gevoelens van troost en een geest van liefde bij je thuis brengen.

Wat is een goed bijbelvers voor het gezin?

“Eer je vader en moeder, zodat je lang mag leven in het land dat de Heer, je God, je geeft.” “Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broer wordt geboren voor een tijd van tegenspoed.” “Kinderkinderen zijn een kroon op de bejaarden en ouders zijn de trots van hun kinderen.” “Eer je vader en moeder.”

Hoe bid je voor vrede in het gezin?

Vul alsjeblieft mijn hart met vrede. Laat de vrede terugkeren, o Heer, zegen alstublieft onze harten met liefde, onze geest met rust, onze banden met eenheid en vertrouwen. Help ons nu te knielen aan uw kruis. Laat de vrede terugkeren, o Heer, vul deze plek met zachte woorden totdat dit huis een heiligdom wordt, een veilige haven, een toevluchtsoord voor hoop.

Hoe bid ik voor mijn familie en vrienden?

Lieve God, bewaar alstublieft mijn familie, vrienden,en dierbaren veilig. Waakt u alstublieft altijd over hen en laat hen een goede gezondheid, geluk en voorspoed overkomen. Amen.

Hoe bid je Psalm 91 voor je gezin?

“Wij die in de beschutting van de Allerhoogste leven, zullen rust vinden in de schaduw van de Almachtige. Dit verklaar ik over mijn Heer: Hij alleen is mijn toevlucht, mijn plaats van veiligheid; hij is mijn God en ik vertrouw hem. Want hij zal ons uit elke val redden en ons beschermen tegen dodelijke ziekten. Hij zal ons bedekken met zijn veren.

Hoe bid ik voor mijn huis?

Lieve God, ik bid voor dit huis en iedereen erin. Heer, ik bid dat u dit huis zowel geestelijk als lichamelijk veilig zult houden. Ik bid voor de veiligheid van het fysieke huis tegen schade, en de leden van dit huis tegen verwondingen en ziekte.

Welke psalm is voor het gezin?

Psalm 68:6 Houd van je familie en vergeet nooit waar zo’n uitstorting van liefde vandaan komt. De Bijbel heeft zeker veel te zeggen over het goede, het slechte en het lelijke als het op familie aankomt, maar al met al is het de waarheid!

Wat is Gods doel met het gezin?

“God heeft bevolen dat de heilige voortplantingskrachten alleen mogen worden gebruikt tussen man en vrouw, wettig gehuwd als man en vrouw.” “Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen liefdevol en rechtschapen op te voeden, in hun fysieke en spirituele behoeften te voorzien en hen te leren elkaar lief te hebben en te dienen.”

Wat zegt de Bijbel over bidden voor het gezin?

Wat zegt de Bijbel over bidden voor het gezin? En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Bid daarom vurig tot de Heer van de oogst om arbeiders uit te zenden in zijn oogst.” Voor God alleen, o mijn ziel, wacht in stilte, want mijn hoop is van hem.

Hoe te biddenover je familie?

Heer zou alle ouders toerusten, zelfs nu we bidden, om kinderen op te voeden zoals je zou willen dat ze opgevoed worden, o Heer. We komen alle vormen van aardse wijsheid tegen, de wijsheid die sensueel en demonisch is. Geef ouders goddelijk wijsheid om hun kinderen op jouw manier op te voeden, oh Heer! Meer items…

Hoe samen bidden als gezin?

Bid in stilte samen. Maar al te vaak geloven stellen dat ze alleen samen bidden als ze hardop bidden. …Beëindig het stille gebed hardop. De tweede manier waarop je samen kunt bidden, is een uitbreiding van de manier waarop we zojuist hebben beschreven. …Schrijf je gebed op. …Bid terwijl je praat. …Bid hardop, samen, dagelijks. … Oefen het “kwetsbare” gebed. …

Hoe bid ik voor mijn familie?

Dank u lieve Heer voor het geschenk van familie. …Heer, u bent onze schuilplaats. …Vader, ik draag elk lid van mijn familie aan u op, leid ons in uw waarheid, leid ons in uw wijsheid en leer ons uw wegen, want u bent onze Verlosser … Geen enkel wapen dat tegen ons wordt gevormd, zal slagen. …Mijn familieleden en ik genieten van een goede gezondheid, een gezonde geest en we hebben een gezond oordeel.Meer items…